Önemli Tarihler
İlk Duyuru Metninin Yayınlanması 10 Ekim 2015
İkinci Duyuru Metninin Yayınlaması (Bildiri İsteme Duyurusu) 10 Kasım 2015
Üçüncü Duyuru Metninin Yayınlanması (Hatırlatma Duyurusu) 10 Aralık 2015
Nihai Özetlerin Alınması (Son Gün) 15 Ocak 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması 1 Şubat 2016
Sempozyum Taslak Programının Yayınlanması 20 Şubat 2016
Sempozyum Kayıt İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (Son Gün)  31 Mart 2016
Tam Metinlerin Gönderilmesi (Son Gün) 15 Nisan 2016
Özet Kitapçığının Yayınlanması 10 Nisan 2016
Sempozyum Tarihi

14-15 Nisan 2016