Sınırlar, Sınıflar, Ayrımlar teması etrafında toplanacak olan III. Pierre Bourdieu Sempozyumu 14-15 Nisan 2016 tarihlerinde Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Son yıllarda Türkiye’de genelde ilişkisel sosyolojiye, özel olarak da Bourdieu sosyolojisine olan ilgide kayda değer bir artışın olduğunu gözlemlemek mümkündür. Bourdieu sosyolojisini araştırmacılar için çekici kılan iki temel husus, tözcü ve spekülatif yaklaşımları reddi ve sosyal bilimler içerisinde çok farklı geleneklerle canlı bir diyalog halinde olmasıdır. Bourdieu sosyolojisinin, kendini daraltarak kapatan değil, genişleyerek yeni yaklaşımlara ve sorunsallara açılabilen bir yapı arz etmesi; bilimsel ve siyasal ortodoksilere direngen bir iskeletinin olması, onun araştırma sahasında gelecek verilere dayanarak ilerlemesini olanaklı kılar. Bu açıdan düşünüldüğünde, Bourdieu sosyolojisi, toplumsal ile ilgili aklımıza takılan her şeyi açıklamaya muktedir bir meta anlatı ya da nihai yanıt(lar) sunmaya değil; farklı araştırma gündemleri, yaklaşımlar ve problematikler arasında canlı bir diyalogun gerçekleşmesine yardımcı olacak bir etkileşimi ortaya koyma iddiasındadır.

Böylesi bir iddiayla, III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda, Bourdieu’nün eserleri ve yöntemi etrafında çalışan, Bourdieu sosyolojisi ile eleştirel bir diyalog içerisinde olan pek çok sosyal bilimciyi yeniden bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Bourdieu hakkında bütünlüklü bir resim çizmeye çalışan ilk iki sempozyuma nazaran III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda, Bourdieu’nün meşhur üçlemesinden (alan, sermaye, beğeni) hareketle, onun kavramlarını (habitus, doxa, düşünümsellik gibi) operasyonelleştirebilmiş, tasasına uygun biçimde birikimini sahaya yansıtabilmiş çalışmalara yer vermek istiyoruz.

Bourdieucü analizlerin cesameti göz önüne alındığında, sanat alanından akademiye, politik meselelerden mimariye, sayısız araştırma tasarımının takdim edilebilecek olması sempozyumumuzun asıl derdi olacaktır. Bu doğrultuda, amacımız, farklı patikalardan sıyrılıp gelen, bilgi ve deneyim silsilesi ile sosyal bilimsel araştırma zanaatı açısından yeni bir takım kolektif yaklaşımlar ve analiz araçları üretebilmektir.

Bu çerçevede III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda aşağıdaki konular etrafında çalışan araştırmacılar bir araya gelebileceklerdir.

 • Beden
 • Dekorasyon
 • Dil
 • Din
 • Eğitim bilimleri
 • Medya ve görsel sanatlar
 • Mimari
 • Müzik
 • Sınıf
 • Spor
 • Sağlık
 • Şiddet

Yukarıda sunulan temalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sempozyum, sosyologların yanında, mimari, şehir bölge planlama, güzel sanatlar, kadın çalışmaları, istatistik, coğrafya, gerontoloji, antropoloji, iktisat, çalışma ekonomisi, iletişim, eğitim bilimleri, sağlık gibi alanlarda çalışan bilim insanı, araştırmacı ve ilgililerin katılımına açıktır.

III. Pierre Bourdieu Sempozyumu’nda çağrımıza ses vermek isteyenlerin tebliğ özetlerini aşağıda belirtilen formata uygun olarak 01.01.2016 tarihine kadar bilgi@pierrebourdieu.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tebliğ Şablonu:

Çağrı Metnini İndirmek İçin Tıklayınız

bour15